Wat is accreditatie?

Accreditatie betekent controle van de controle. Keurmerkeigenaren controleren of bedrijven zich aan de regels van hun keurmerk houden. Deze keurmerkeigenaren kunnen zelf ook gecontroleerd worden. Dat heet accreditatie.

Onafhankelijk en deskundig

De Raad voor Accreditatie kijkt of een keurmerkeigenaar onafhankelijk en deskundig is. Onafhankelijk betekent dat de keurmerkeigenaar eerlijk controleert. Hij laat zich niet beïnvloeden door commerciële belangen. Deskundig betekent dat de keurmerkeigenaar genoeg kennis heeft over de zaken waarop hij controleert.

Als een organisatie geaccrediteerd is, betekent dat: de organisatie voldoet aan alle eisen. De Raad voor Accreditatie controleert regelmatig of de organisatie nog steeds aan alle eisen voldoet. Is dit niet zo? Dan kan de organisatie zijn accreditatieverklaring verliezen. Soms is dat tijdelijk, soms voor altijd.

Accreditatie als eis

Accreditatie is een zware controle. Een organisatie die geaccrediteerd is, voert zijn taak goed uit. Daar kun je op vertrouwen. Daarom stelt de overheid soms als eis dat controlerende organisaties geaccrediteerd zijn. Met name als een organisatie iets controleert waar alle Nederlanders mee te maken kunnen krijgen. Bijvoorbeeld organisaties die controleren of bedrijven op een goede manier asbest verwijderen.

Accreditatie en de keurmerkentoets

Accreditatie is een zwaardere controle dan de keurmerkentoets. Keurmerkeigenaren die geaccrediteerd zijn hoeven daarom geen keurmerkentoets te laten doen. Keurmerken die geaccrediteerd zijn kunnen ook op de website van ConsuWijzer geplaatst worden.

Forward

ConsuWijzer-karakter online aan het winkelen