Ik heb kritiek op een keurmerk. Wat kan ik doen?

Hebt u kritiek op een keurmerk? Bedenk dan eerst wat precies uw kritiek is:

Hebt u kritiek op de eisen die het keurmerk stelt aan producten of diensten?

Dan kunt u uw kritiek doorgeven aan de keurmerkeigenaar. Zijn contactgegevens vindt u op de website van ConsuWijzer. Een keurmerk dat op ConsuWijzer staat, vindt het waarschijnlijk niet erg dat u kritiek hebt. Maar de keurmerkeigenaar is niet verplicht om iets te doen met uw kritiek.

Bent u het niet eens met de uitslag van de keurmerkentoets?

Vindt u bijvoorbeeld dat een keurmerk helemaal niet zo betrouwbaar is? Dan kunt u daarover een schriftelijke klacht indienen bij de Raad voor Accreditatie. Het adres is postbus 2768, 3500 GT in Utrecht.

Forward

ConsuWijzer-karakter met televisie