CRF Top Employers Nederland

Logo CRF Top Employers Nederland

Toetsuitslag Keurmerk Top Employers Nederland

Het keurmerk heeft de keurmerkentoets ondergaan. De betrouwbaarheid van het keurmerk is gewaardeerd op 10.

Waar staat het Keurmerk Top Employers Nederland voor?

Het keurmerk staat voor goed werkgeverschap van een organisatie. Het keurmerk geeft (toekomstige) werknemers, investeerders, klanten en andere stakeholders van organisaties het vertrouwen dat zij kiezen voor een organisatie die onafhankelijk wordt erkend als behorende tot de beste.

Organisaties die voor het keurmerk in aanmerking willen komen worden door onafhankelijke experts onderzocht. Het onderzoeksproces bestaat uit een vragenlijst, desk research, analyse, interviews met senior management en Young Professionals, en een samenvatting van de uitkomsten van de vragenlijst.

Organisaties die voldoen aan de voorwaarden ontvangen het CRF Keurmerk en worden bekend gemaakt.

Wie voeren het keurmerk?

Het keurmerk kan door iedere organisatie gevoerd worden die aan de voorwaarden voldoet.

Van wie is het keurmerk?

Het keurmerk is eigendom van CRF Netherlands B.V. CRF is een onafhankelijke organisatie en kent een klachtenprocedure.

Contact

CRF Netherlands

(T) 020 - 624 41 91
(E) info@crf.com

Volledige toetsuitslag

Forward

ConsuWijzer-karakter met televisie