CPE Vrije Uitloop

Logo Logo CPE Vrije Uitloop

Accreditatie

Het keurmerk CPE Vrije Uitloop is geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie.

Waar staat het keurmerk CPE Vrije Uitloop voor?

Eieren met het keurmerk zijn afkomstig van kippen die de hele dag over vrije uitloop in de openlucht beschikken. De voor de kippen toegankelijke uitloop is grotendeels begroeid en wordt niet gebruikt voor andere doeleinden, behalve als boomgaard, bosterrein en grasland. Elke kip moet over tenminste 4 m2 uitloopruimte kunnen beschikken. Alleen wanneer een kip in totaal over 10 m2 ruimte (dus binnen en buiten) beschikt, hoeft de buitenruimte niet meer dan 2,5 m2 te bedragen.

Verder gelden voor het houden van kippen onder het keurmerk Vrije Uitloop dezelfde eisen als voor kippen onder het keurmerk CPE Controle Scharrel.

Eieren die het keurmerk voeren voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Wie voeren het keurmerk?

Het keurmerk wordt gevoerd door handelaren. Het keurmerk wordt aangebracht op de verpakking van eieren.

Van wie is het keurmerk?

Het keurmerk is eigendom van de CPE. Het CPE is door de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aangewezen als de toezichthouder voor de bepalingen genoemd in de Handelsnormen voor Eieren.

Contact

Stichting ControleBureau voor Pluimvee, Eieren en Eiproducten

(T) 0342 - 425 542
(E) cpe@cpe.nl

Forward

ConsuWijzer-karakter met televisie