ACM en de drinkwatersector

Mede op verzoek van de Tweede Kamer heeft ACM (Autoriteit Consument & Markt) in 2011 een rol gekregen in de drinkwatersector. Drinkwater (of leidingwater) is het water dat bij u thuis uit de kraan komt.

Welke rol heeft ACM in de drinkwatersector?

In de wet staat dat ACM in de drinkwatersector vooral een adviserende rol heeft. Zo adviseert ACM de Minister van Infrastructuur en Milieu over de drinkwatertarieven. En over de winst die een drinkwaterbedrijf mag maken. ACM werkt hierbij samen met de ILT (Inspectie Leefomgeving en Transport). Uiteindelijk moet dit leiden tot goed drinkwater tegen zo laag mogelijke tarieven voor drinkwatergebruikers.

Toezicht op drinkwaterbedrijven

De Inspectie Leefomgeving en Transport houdt toezicht op de drinkwaterbedrijven.

Forward

ConsuWijzer-karakter bij windmolen