Toelichting bij de kosten die een energieleverancier aan u berekent

Kosten bij beëindiging contract voor einde looptijd

Is er een vergoeding verschuldigd?

U kunt contracten met een vaste einddatum eerder opzeggen. U moet dan misschien wel kosten betalen. Dit heet de opzegvergoeding. U betaalt meer opzegvergoeding naargelang het contract nog langer doorloopt en wanneer u behalve voor elektriciteit ook voor gas een doorlopend contract heeft.

Hoe hoog is deze?

In richtsnoeren van de toezichthouder op de energiemarkt staat hoe hoog de opzegvergoeding maximaal mag zijn. De meeste leveranciers hanteren deze richtsnoeren, ('conform richtsnoer') wanneer er een ander bedrag staat is de vergoeding (op onderdelen) lager dan de maximale vergoeding.

Aangeboden betaalmogelijkheden

U kunt vaak op meerdere manieren betalen. Bij elk energiebedrijf staat hoe u rekeningen kunt betalen, bijvoorbeeld met een acceptgiro of een machtiging. U kunt ook in de productvoorwaarden kijken bij het energiebedrijf zelf.

Acceptgiro

Een acceptgiro is voor de afnemer gemakkelijk: u zet een handtekening en vult eventueel een rekeningnummer en bedrag in en de acceptgiro kan op de post. Voor de ontvangende bedrijven kunnen acceptgiro's veel werk opleveren. Sommige bedrijven rekenen voor een acceptgiro dan ook extra kosten. Deze staan tussen haakjes.

Automatische incasso

Dit is voor bedrijven de minst bewerkelijke methode; het juiste factuurbedrag wordt direct afgeschreven van de rekening van de klant. Doordat er weinig kosten zijn, wordt bij automatische incasso soms zelfs een korting gegeven.

Aan de balie

Kijk onder de gegevens van de leverancier waar deze balies heeft. Op de website van de leverancier vindt u meer informatie over het adres en openingstijden.

Anders, namelijk...

Hier kunnen moderne vormen van (digitaal) betalen genoemd worden. Vaak is daarbij sprake van betalen via internet.

Bijkomende kosten

U betaalt kosten voor energie. Dit zijn de leveringskosten, een vast bedrag voor het verbruik, energiebelasting, btw en transportkosten. Naast deze kosten moet u soms ook extra kosten betalen. Hier staat welke kosten dat zijn. Alle genoemde bedragen zijn incl. BTW.

Heeft u na een 1e herinnering nog niet betaald, dan kan de leverancier u nog een 2e herinnering of direct een aanmaning sturen. Hier staat wat dat u kost.

Verwerken verhuizing

Sommige leverancier rekenen administratiekosten om uw verhuizing te verwerken.

Overige, namelijk ...

Hier ziet u de overige bijkomende kosten die deze leverancier hanteert.

Hoe gebruik ik de EnergieWijzer?

U kunt op verschillende manieren zoeken. U kunt bijvoorbeeld één of meer bedrijven vergelijken. U kunt ook bedrijven vergelijken op de punten die voor ú het belangrijkst zijn. U vergelijkt dan op verschillende aspecten.  Zo kunt u het energiebedrijf kiezen dat het beste bij u past.

Forward

ConsuWijzer-karakter bij windmolen