Regels bij huis-aan-huis verkoop en straatverkoop door energiebedrijven

De overheid heeft speciale regels gemaakt voor huis-aan-huis verkoop. We noemen dit colportage.

Vanaf 13 juni 2014 gelden er nieuwe regels gelden voor huis-aan-huis verkoop. Veel blijft hetzelfde maar sommige regels veranderen. Er komen ook regels bij. Deze nieuwe regels gaan dan ook gelden voor de verkoop van energiecontracten op straat. De nieuwe regels gelden voor overeenkomsten die op of na 13 juni 2014 zijn gesloten. Voor overeenkomsten die voor deze datum zijn gesloten gelden de oude regels.

Regels voor huis-aan-huis-verkoop en straatverkoop door energiebedrijven vanaf 13 juni 2014

Hebt u aan de deur een energiecontract gekocht? Of op straat? Er gelden dan regels voor de verkoper.

Let op: deze regels gelden alleen als u aan de deur of op straat iets koopt dat duurder is dan 50 euro.

 • De verkoper moet u duidelijke informatie geven. Over het product, bijvoorbeeld wat het is en hoeveel het kost. Maar ook over hoe u kunt betalen.
 • U moet weten waar u de verkoper kunt bezoeken. De verkoper moet zijn naam en bezoekadres aan u vertellen.
 • De verkoper mag u niet misleiden. Hij mag bijvoorbeeld niet doen alsof hij bij een ander bedrijf werkt.
 • De verkoper mag een product niet splitsen in meerdere koopcontracten, om zo onder de 50 euro te blijven.
 • Tekent u een koopcontract? Dan moet u daar meteen een kopie van krijgen. Een bevestiging mag ook. U moet de inhoud van het contract terug kunnen lezen.
 • De kopie of bevestiging moet op papier aan u worden meegegeven. Wilt u de kopie of de bevestiging per email ontvangen? Dat kan ook. Dit moet u wel tegen de verkoper zeggen.
 • In het koopcontract moet staan dat u een bedenktijd hebt van 14 dagen. U kunt dus binnen 14 dagen beslissen om het product toch niet te kopen. Staat deze bedenktijd niet in het koopcontract? Dan wordt de bedenktijd verlengd met maximaal 12 maanden.
 • U kunt binnen 14 dagen beslissen dat u het product toch niet wilt kopen. In het koopcontract moet staan hoe en bij wie u kunt melden dat u het product toch niet wilt kopen. Er moeten een naam en een adres van het bedrijf in staan.
 • Wilt u het product toch niet kopen? U moet dit binnen 14 dagen aan de verkoper laten weten. Dan bekijkt het bedrijf of u dit op tijd hebt laten weten. Hierbij geldt de datum waarop u de brief of de briefkaart hebt verstuurd. De datum op het poststempel is het bewijs.
 • Een verkoper mag niet proberen u iets te verkopen als hij weet dat u het niet kunt betalen.

Hebt u telefonisch een energiecontract afgesloten?

Als u via de telefoon een contract hebt afgesloten voor energie, dan gelden andere regels.

Regels voor huis-aan-huis-verkoop door energiebedrijven tot aan 13 juni 2014

Hebt u voor 13 juni 2014 een energiecontract getekend aan de deur? Lees dan hieronder wat uw rechten zijn.

Let op: deze regels gelden niet voor straatverkoop door energiebedrijven, alleen voor verkoop bij u aan de deur.

Als u via de telefoon een contract hebt afgesloten voor energie, dan gelden andere regels.

 • Ze gelden alleen als u aan de deur iets koopt dat duurder is dan 34 euro.
 • De verkoper moet u meteen duidelijk maken dat hij u iets wil verkopen.
 • Een verkoper mag niet proberen u iets te verkopen als hij weet dat u het niet kunt betalen.
 • De verkoper mag u niet misleiden. Hij mag bijvoorbeeld niet doen alsof hij bij een ander bedrijf werkt.
 • De verkoper mag een product niet splitsen in meerdere koopcontracten, om zo onder de 34 euro te blijven.
 • Tekent u een koopcontract? Dan moet u daar meteen een kopie van krijgen. Zo'n kopie nemen we ook wel een afschrift of een akte. Zonder deze kopie is de koopovereenkomst niet geldig.
 • In het koopcontract staat dat u een bedenktijd hebt van acht dagen. U kunt dus binnen acht dagen beslissen om het product toch niet te kopen. Staat deze bedenktijd niet in het koopcontract? Dan is de koopovereenkomst niet geldig.
 • U kunt binnen acht dagen beslissen dat u het product toch niet wilt kopen. In het koopcontract moet staan hoe en bij wie u kunt melden dat u het product toch niet wilt kopen. Er moet een naam en een adres van het bedrijf in staan.
 • Wilt u het product toch niet kopen? Dan bekijkt het bedrijf of u dit op tijd hebt laten weten. Hierbij geldt de datum waarop u de brief of de briefkaart hebt verstuurd. De datum op het poststempel is het bewijs.
 • Hebt u telefonisch een energiecontract afgesloten?
 • >

Forward

ConsuWijzer-karakter bij windmolen