Wat zijn netwerkkosten?

Netwerkkosten zijn de kosten die uw energiebedrijf namens de netbeheerder bij u in rekening brengt. De netwerkkosten bestaan uit: 

  1. de vergoeding voor de aansluiting op het netwerk van uw lokale netbeheerder (aansluitkostenvergoeding);
  2. de vergoeding voor het transport van energie via dat netwerk (capaciteitstarief en vastrecht);
  3. de kosten van de meetdienst (meettarief);
  4. de kosten van de systeemdienst

Hieronder leggen we u de verschillende onderdelen van de netwerkkosten uit.

Aansluitkostenvergoeding

De netbeheerder maakt kosten voor het in stand houden van uw aansluiting. Dit heet 'de periodieke aansluitvergoeding'. Dit is een vast bedrag en verschilt per netbeheerder. ACM (Autoriteit Consument & Markt) bepaalt het bedrag.

Transporttarief

Het transporttarief bestaat uit het capaciteitstarief en vastrecht. U betaalt het capaciteitstarief voor het transport van de energie. Vroeger waren de transportkosten voor een deel afhankelijk van uw energieverbruik. Bij een laag energieverbruik waren de transportkosten lager dan bij een hoog verbruik. Sinds de invoering van het capaciteitstarief betaalt u een vast bedrag. Dit bedrag is gebaseerd op het gemiddelde verbruik van alle mensen die dezelfde aansluiting hebben als u. Met de opbrengsten betaalt uw netbeheerder het onderhoud van het energienetwerk. Zo blijft het energienet veilig en betrouwbaar.

Het vastrecht is een vast bedrag dat u per maand betaalt voor de andere kosten van de netbeheerder. Bijvoorbeeld administratiekosten.

Het transporttarief is een vast bedrag en verschilt per netbeheerder. ACM bepaalt het bedrag.

Meettarief

U betaalt voor het gebruik en voor het beheer van uw energiemeter. Het geld dat u betaalt staat bekend als de meterhuur.

Huurt u uw meter bij een ander energiebedrijf dan uw netbeheerder? Dan behoren deze kosten niet tot de netwerkkosten maar tot de vaste kosten van uw levering. In dat geval treft u de kosten van de meetdienst aan onder leveringskosten in plaats van onder netwerkkosten.

Systeemdienstentarief

Het systeemdienstentarief is een bedrag dat alle afnemers van elektriciteit betalen. U betaalt met dit tarief mee aan de kosten van het onderhoud van het landelijke hoogspanningsnet. Zo helpt u stroomonderbrekingen op het hoogspanningsnet te voorkomen.

Hoogte van de netwerkosten

De tarievenbesluiten zijn terug te vinden op de website van ACM.

Forward

ConsuWijzer-karakter met rekening